ยินดีต้อนรับ
สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังวีดีโอเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่
(ปูเป้)


  

วีดีโอเกี่ยวกับการเล่นแชร์
(ตลกตกงาน)


  

วีดีโอเกี่ยวกับการขายตรง
แอบแฝงแชร์ลูกโซ่ (นักข่าว)
วีดีโอเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ
ความฝันของหนุ่มรถเร่


  

วีดีโอเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ
เรื่องมีอะไรตามอยู่
ภาพยนต์ Animation เกี่ยวกับ
อัตราดอกเบี้ย


  

ภาพยนต์ Animation เกี่ยวกับ
บัญชีครัวเรือน


  

ภาพยนต์ Animation เกี่ยวกับ
กฎหมาย ทวงถามหนี้


  

ภาพยนต์ Animation เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง
ภาพยนต์ Animation เกี่ยวกับ
แชร์ลูกโซ่


  

ภาพยนต์ Animation เกี่ยวกับ
เกมออนไลน์ ค้าเงินตรา


  

ภาพยนต์ Animation เกี่ยวกับ
แชร์ลูกโซ่ ต้องระวัง


  

ภาพยนต์ Animation เกี่ยวกับ
แชร์ลูกโซ่ คืออะไร


FACEBOOK Fanpage

ติดต่อเรา


สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
เลขที่ 73 อาคารธุรกิจบัณฑิต ชั้น 4 ถ.พระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400


Phone 0-2169-7127 ถึง 36
Call Center 1359 or 064-072-0894, 097-325-0245
Fax. 0-2618-3368
Email: 1359@mof.go.th
Top