กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สายด่วน 1359

กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สายด่วน 1359ยินดีต้อนรับ
กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ รายชื่อผู้ประกอบการที่เปิดดำเนินการทั่วประเทศ

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ รายชื่อผู้ประกอบการที่เปิดดำเนินการทั่วประเทศ


ข่าวสารเรื่องหนี้นอกระบบ

ข่าวสารเรื่องหนี้นอกระบบ


การป้องปรามการกู้ยิมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่)

การป้องปรามการกู้ยิมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่)


ข่าวเดือนภัยเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่

ข่าวเดือนภัยเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่


สถาบันการเงินประชาชน

สถาบันการเงินประชาชน


วีดีโอเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่
(ปูเป้)


  

วีดีโอเกี่ยวกับการเล่นแชร์
(ตลกตกงาน)


  

วีดีโอเกี่ยวกับการขายตรง
แอบแฝงแชร์ลูกโซ่ (นักข่าว)
วีดีโอเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ
ความฝันของหนุ่มรถเร่


  

วีดีโอเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ
เรื่องมีอะไรตามอยู่
ภาพยนต์ Animation เกี่ยวกับ
อัตราดอกเบี้ย


  

ภาพยนต์ Animation เกี่ยวกับ
บัญชีครัวเรือน


  

ภาพยนต์ Animation เกี่ยวกับ
กฎหมาย ทวงถามหนี้


  

ภาพยนต์ Animation เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง
ภาพยนต์ Animation เกี่ยวกับ
แชร์ลูกโซ่


  

ภาพยนต์ Animation เกี่ยวกับ
เกมออนไลน์ ค้าเงินตรา


  

ภาพยนต์ Animation เกี่ยวกับ
แชร์ลูกโซ่ ต้องระวัง


  

ภาพยนต์ Animation เกี่ยวกับ
แชร์ลูกโซ่ คืออะไร