การฝึกอบรมฯและสร้างภูมิคุ้มกัน เกี่ยวกับการเงินนอกระบบ จ.น่าน-จ.แพร่