ยินดีต้อนรับ
สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

วีดีโอเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่
(ปูเป้)


  

วีดีโอเกี่ยวกับการเล่นแชร์
(ตลกตกงาน)


  

วีดีโอเกี่ยวกับการขายตรง
แอบแฝงแชร์ลูกโซ่ (นักข่าว)
ภาพยนต์ Animation เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง


  

ภาพยนต์ Animation เกี่ยวกับ
เกมออนไลน์ ค้าเงินตรา


  

ภาพยนต์ Animation เกี่ยวกับ
บัญชีครัวเรือน
ภาพยนต์ Animation เกี่ยวกับ
กฎหมาย ทวงถามหนี้

  

ภาพยนต์ Animation เกี่ยวกับ
แชร์ลูกโซ่

FACEBOOK Fanpage

ติดต่อเรา


สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
สำนักงานเศรฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
เลขที่ 73 อาคารธุรกิจบัณฑิต ชั้น 4 ถ.พระราม 6
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400


Phone 0-2169-7127 ถึง 36
Fax. 0-2618-3368
Email: 1359@mof.go.th
Top