จำนวนผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)
ที่เปิดดำเนินการแล้ว จำแนกตามภูมิภาค


ภาคเหนือ (17 จังหวัด)
ลำดับที่ จังหวัด จำนวนบริษัท (ราย)
1  เชียงราย 1
2  เชียงใหม่ 4
3  น่าน 5
4  พะเยา 1
5  แพร่ 2
6  แม่ฮ่องสอน -
7  ลำปาง 5
8  ลำพูน 2
9  อุตรดิตถ์ 5
10  กำแพงเพชร 5
11  พิจิตร 2
12  พิษณุโลก 4
13  เพชรบูรณ์ 2
14  ตาก 2
15  สุโขทัย 3
16  นครสวรรค์ 8
17  อุทัยธานี 2
รวม 53
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด)
ลำดับที่ จังหวัด จำนวนบริษัท (ราย)
1  กาฬสินธุ์ 11
2  ขอนแก่น 12
3  ชัยภูมิ 11
4  นครพนม 4
5  นครราชสีมา 37
6  บึงกาฬ -
7  บุรีรัมย์ 12
8  มหาสารคาม 14
9  มุกดาหาร 1
10  ยโสธร 10
11  ร้อยเอ็ด 26
12  เลย 1
13  ศรีสะเกษ 6
14  สกลนคร 2
15  สุุรินทร์ 13
16  หนองคาย 2
17  หนองบัวลำภู 2
18  อำนาจเจริญ 4
19  อุดรธานี 5
20  อุบลราชธานี 8
รวม 181
ภาคกลาง (19 จังหวัด)
ลำดับที่ จังหวัด จำนวนบริษัท (ราย)
1  กรุงเทพมหานคร 22
2  นนทบุรี 2
3  ปทุมธานี 4
4  สมุทรปราการ 7
5  สมุทรสาคร 5
6  สมุทรสงคราม -
7  ชัยนาท 1
8  พระนครศรีอยุธยา 1
9  ลพบุรี 2
10  สระบุรี 5
11  สิงห์บุรี -
12  อ่างทอง -
13  นครนายก -
14  นครปฐม -
15  ราชบุรี 2
16  เพชรบุรี -
17  ประจวบคีรีขันธ์ 1
18  กาญจนบุรี 1
19  สุพรรณบุรี 1
รวม 54
ภาคตะวันออก (7 จังหวัด)
ลำดับที่ จังหวัด จำนวนบริษัท (ราย)
1  ชลบุรี 11
2  ระยอง 9
3  จันทบุรี 1
4  ตราด 1
5  ฉะเชิงเทรา 4
6  ปราจีนบุรี 1
7  สระแก้ว 1
รวม 28
ภาคใต้ (14 จังหวัด)
ลำดับที่ จังหวัด จำนวนบริษัท (ราย)
1  กระบี่ 2
2  ชุมพร -
3  ตรัง 4
4  นครศรีธรรมราช 5
5  นราธิวาส -
6  ปัตตานี -
7  พังงา 4
8  พัทลุง 1
9  ภูเก็ต 1
10  ยะลา -
11  ระนอง -
12  สงขลา 3
13  สตูล -
14  สุราษฎร์ธานี 1
รวม 21


รวมทุกภูมิภาค 337


          ที่มา : สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561